Etický kodex

Základní filozofií při prodeji mých výrobků je férová hra, pro kterou mám nastavená níže uvedená pravidla, které dodržuji. 

Nepoužívám techniky, které manipulují a slouží k účelovému získávání klientů a k účelovému prodeji výrobků.

Na mém eshopu gebauerova.shop jste vítanými hosty a budu ráda, pokud se stanete i nakupujícím. Je ale zcela v pořádku, pokud ho občas nezávazně navštívíte, podíváte se, co je nového, a zase půjdete dál a třeba se při tom jen pokocháte pěknými věcmi. Pokud se sami nerozhodnete, že CHCETE nakoupit, nebo využít mých služeb na www.gebauerova.com, nebudu vás přesvědčovat, že je MUSÍTE, nebo že je POTŘEBUJETE. To mi není blízké.

 Ceny za mé služby jsou odpovídající.

Jsem přesvědčena, že nabízím kvalitní výrobky a profesionální služby. I když se profesionálem stávám každým dnem, vnitřně jsem nastavena jím být. Mých krédem je prodávat výrobky, které vyrábím ráda a nabízet služby, ať je to spolupráce při tvorbě designu nebo lektorování krasopisu, přirozeně a s pokorou. Přeji si, aby krásné věci byly dostupné co nejširšímu okruhu zájemců. Snažím se, aby každý klient byl pro mne osobou VIP. Ceny proto udržuji na příznivé úrovni. Radost z práce, vědomí její užitečnosti a to, že přispívám na chod mé, úplně obyčejné české rodiny (táta, máma, dcera a syn) považuji za dodatečný osobní zisk, ne-li výsadu.

Respektuji své konkurenty.

V konkurenčním prostředí se pohybuji tak, že ji vnímám jako pozitivní hodnotu, nikoli z pozice rivality, nedělám pomluvy, intriky, nebo dokonce podrazy. Ostatní prodejce handmade, či školitele krasopisu vnímám jako inspirativní osobnosti. Mnohé z nich i jako kolegy, kteří jsou ve svém oboru dále a já si jich mohu vážit, spolupracovat s nimi, čerpat od nich, nechat se povzbudit, a mít radost, že se jim daří.

Vážím si svých klientů a partnerů

Držím se zásad slušnosti a zdvořilosti. Žádným způsobem nezneužiji důvěrné informace či případné obchodní tajemství. Ctím jejich právo na vyjádření vlastního názoru, a to způsobem, který ctí etiku, tedy tak, jak ji vnímám a je popsána zde na eshopu v Etika na Blogu.

Je pro mne samozřejmé respektování autorských práv a všech forem duševního vlastnictví.

Ráda se učím od druhých a cením si jejich práce. Nepřivlastňuji si výsledky jejich úsilí. V maximální možné míře odkazuji na původní zdroje.

Pokud zakázku, a to ať na výrobu, či na lektorování krasopisu, nemohu s čistým svědomím přijmout, odmítnu ji.

Nespolupracuji s institucemi, podnikatelskými subjekty ani osobami, jejichž ideologie nebo činnost je ve zřejmém nebo možném rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy a mými vlastními etickými hodnotami.

Neuznávám zkreslené pojetí osobního úspěchu.

Nepovzbuzuji své klienty k tomu, aby o úspěch v životě, v zaměstnání či v podnikání usilovali způsobem, který ničí jejich zdraví, rodinný život a celkovou osobní harmonii. Nepropaguji takovou cestu k úspěchu, která je založena na nečestnosti, manipulaci, lži, bezohlednosti, sobectví, pokrytectví, sebezničení, či ničení rodiny, či přátel anebo okolí.

Podporuji neziskový sektor.

Z části svého výdělku podporuji všeobecně prospěšné aktivity. Pravidelně přispívám zvláště na projekty české Jednoty bratrské, jejíž jsem sama členem. Rodinné centrum Martínek v Ostravě Porubě patří mezi ně a jsem ráda, že svou kreativitou můžu být i této službě nápomocí.